keskiviikko 27. maaliskuuta 2013

AAKKOSIA JA KAARIMALLEJA

Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymä HSL on ylikunnallinen päätöksentekijä, joka vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisestä. HSL-alueeseen kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. Oma kauteni HSL:n hallituksessa päättyi nyt ja siirryn varamiehen paikalle.
 
HSL:n hallitus päätti vuonna 2011, että vuoden 2015 loppuun mennessä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä siirrytään vyöhykemalliin. Karkeasti voi sanoa, että A-vyöhyke on Helsingin keskusta, B-vyöhyke kiertää Helsingin keskustaa noin 10 kilometrin säteellä ja C-vyöhyke kattaa loput. Kaarien rajat perustuvat etäisyyteen Helsingin keskustasta. HSL:n hallituksen mielestä koko pääkaupunkiseudun kattava kaarimalli on hyvä ja selkeä ratkaisu. Olen tästä samaa mieltä.
 
Espoossa B ja C kaaren raja kulkee keskeltä kaupunkia. Tapiola, Leppävaara ja Matinkylä ovat B-kaarella, Espoon keskus ja Espoonlahti C-kaarella.   
 
Jo alunperin oli selvää, että kaarimalli vaatii myös lippu-uudistuksen. Kaaret eivät seuraa kuntarajoja, joten kuntien sisäisistä lipuista on luovuttava.

HSL:n hallitus päätti 26.3.2013 eri vyöhykkeiden lippujen hinnoista ja lähetti esityksen kuntiin lausunnolle. Hallitus esittää, että AB-kaarella kuukausilippu maksaa 50 euroa, BC-kaarella 60 euroa ja ABC-kaarella 90 euroa. Helsingin kannalta muutos tarkoittaa sitä, että 50 euron lipulla saa jatkossa liikkua koko AB-kaarella. Voi tulla vaikka ostoksille Tapiolaan tai Selloon. Ne espoolaiset, jotka asuvat B-kaarella, saavat kuukausilipun 50 eurolla, jos liikkuvat vain AB-kaaren alueella. Nykyinen seutulippu maksaa lähes 100 euroa.

C-kaarella asuvien liput halpenevat nykytilaan verrattuna muutaman euron. Tämä oli minulle tärkeä asia. Ilmoitin hallituksessa jo alkuvaiheessa, että 90 euroa on yläraja. Se vastaa myös hallituksen aikaisemmin tekemää linjausta vähentää sisäisen lipun ja seutulipun suurta hintaeroa. Konsulttien malleissa vyöhykemalliin siirtymisen kustannuksia haluttiin siirtää C-kaarella asuvien maksettavaksi. Yleisin vaihtoehto oli, että ABC lipun hinta nostettaisiin 100 euroon.

Lippu on aina ostettava vähintään kahdelle kaarelle. Espoon sisällä liikkuvien on siten jatkossa ostettava 60 euron hintainen BC-lippu, kun sisäinen lippu maksaa nyt 45,90 euroa.  

HSL:n hallitus päätti myös alennuslipuista. Lastenlipun saisivat ostaa 7 - 17 -vuotiaat, kun yläikäraja on nyt 16 vuotta. Opiskelijalipun saisivat ostaa 18 - 29 -vuotiaat vakinaisesti pääkaupunkiseudulla asuvat opiskelijat. Alennus olisi 50 %, kuten nykyisinkin. Opiskelijalipun osatajille asetettaisiin kuitenkin yläikäraja. Perusteluna on se, kolmekymmppiset ja sitä vanhemmat opiskelijat käyvät usein töissä opintojen ohella. Ikäraja vähentää kuulemma myös hallinnollisia hankaluuksia.  

Uutena alennuslippuna esitetään seniorilippua 70 vuotta täyttäneille. Alennus olisi 50 %, mutta alennuksen saisi vain klo 9 - 14 ostettavista arvolipuista.

Jos kunta haluaa antaa muita alennus- tai vapaalippuja, se voisi ostaa niitä erikseen HSL:ltä. Tällaisia ostopalveluita ovat jo nykysin esim. koululaisten matkaliput. Näin pyritään lisäämään tuen läpinäkyvyyttä ja siirtämään harkinnavaraisen sosiaalisen tuen myöntämisen kunnille.

Uudistuksen arvioidaan lisäävän joukkoliikenteen käyttöä erityisesti B-kaarella asuvien osalta, koska seutulippujen hinnat lähes puolittuvat. Lopulliset päätökset lippujen hinnoista tekee uusi HSL:n hallitus. Kunnat saavat esittää omat näkemyksensä lokakuuhun mennessä.

Espoon kaupungille kaarimalli ja lippu-uudistus tarkoittavat kustannusten nousua.  Syynä on se, että aika moni espoolainen pääsee B-kaarelle ja maksaa lipusta vähemmän kuin nyt. Mitä halvemmat liput, sitä enemmän maksaa kunta. Espoo maksaa nyt HSL:lle vuodessa vajaat 50 miljoonaa euroa, jatkossa 4 - 10 miljoonaa euroa enemmän riippuen siitä, mitä lippujen hinnoista lopulta päätetään. 

Espoon kaupunkirakenne ei ole paras mahdollinen joukkoliikenteen kannalta. Palvelujen keskittäminen viiteen kaupunkikeskukseen tarkoittaa sitä, että ihmisten on liikuttava kaupungin sisällä. Palveluja on B- ja C-kaarilla, samoin oppilaitoksia. Vaikka lapsi-, opiskelija- ja senioriliput alentavat kustannuksia, kaupungin sisällä liikkuminen muuttuu kalliimmaksi nykytilanteeseen verrattuna. Espoon keskuksen oppilaitosten kannalta on myös vähän hankalaa, että pääkaupunkiseudulta tulevat opiskelijat joutuvat jatkossa ostamaan ABC-lipun, kun muihin oppilaitoksiin riittää puolta halvempi lippu.  Tässä on lippu-uudistuksen yksi ongelma. 

Mitä halvemmat lipun hinnat halutaan, sitä enemmän maksaa kunta. Valtion osuus on mitätön, vain noin 1 % kokonaiskustannuksista. Koska muita maksumiehiä ei ole kuin matkustajat tai kunta nyt punnitaan, kunka paljon Espoo on valmis maksamaan  hyvästä joukkoliikenteestä.