perjantai 14. heinäkuuta 2023

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja syntyy vain julkisella tuella

HS julkaisi alla olevan mielipiteemme 14.7.2023. Kirjoitimme jutun, koska asuntopolitiikan sisällöksi ei todellakaan riitä juhlapuheet, joissa vain vaaditaan kohtuuhintaisia asuntoja. Tarvitaan konkreettisia poliittisia linjauksia. Nyt PM Orpon hallitus on niitä tehnyt. Epäselväksi kuitenkin jää, onko seuraamuksia arvioitu riittävästi. Pahimmillaan seurauksena on, että sosiaalinen asuntotuotanto ajetaan alas ja kohtuuhintaiset vuokra-asunnot keskitetään laitakaupungeille.

--------------------------------------------------

Kansanedustaja Minja Koskela esittää hyvin perustellun huolensa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tulevaisuudesta (HS 27.6.2023). Huolen taustalla on pääministeri Orpon hallituksen vahva usko vapaarahoitteiseen asuntorakentamiseen; ARA-tukea leikataan ja tulorajat palautetaan.

Hallituksen tavoitteet johtavat valtion tukimenojen eli korkotuen ja uustuotannon käynnistysavustusten vähentämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa kohtuuhintaisen vuokra-asuntokannan vähenemistä ja vuokrien nousua tilanteessa, missä asuntorakentaminen on lähes pysähdyksissä ja pääkaupunkiseudulla on ankara työvoimapula.

Yhteiskunnan tukeman asuntotuotannon leikkaaminen ei lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kaavoituksen voimakaskin lisääminen käynnistää yksityistä tuotantoa vasta sitten, kun asuntojen kysyntä ja hintataso ovat halutulla tasolla. Asumistuen tarve lisääntyy merkittävästi, mikä puolestaan lisää vaatimusta sen leikkaamiseen. Vuokrien nousu ajaa pienituloiset alueille, joilla vuokrat ovat matalia. Alueiden väliset erot kasvavat ja segregaatio lisääntyy. Jo Sipilän hallituksen aikana tyrmätty tulorajojen palauttaminen tuo asumiseen jatkuvaa epävarmuutta. Syntyy kannusteloukku, jossa työuralla eteneminen ja ansiotason nousu saattavat laskea käytettävissä olevia tuloja.

Kuntien tukea ARA-asuntotuotantoon on julkisuudessa liioiteltu. Tuki rajoittuu siihen, että kunnat luovuttavat ARA-kelpoiset tontit markkinatasoa halvemmalla. Esimerkiksi Espoossa tämä tuki on 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. Toisaalta samoista tonteista peritään vuokratuloa 5,9 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta Espoossa on juuri tehty päätös, jolla kaupungin oman vuokrataloyhtiön Espoon Asunnot Oy:n vuosittaista uustuotantoa leikataan 400:sta 300:aan.

Hallitus haluaa ajaa alas ARA-rakentamisen, koska kokee sen asuntomarkkinoilla kiusalliseksi häiriköksi. Näin siitä huolimatta, että ARA-rakentaminen on erittäin kustannustehokasta. Valtion tuet, rakentaminen omakustannushintaan ja tehokas tuotantoketju ovat varmistaneet sen, että pääkaupunkiseudulla kuntien omistamien vuokrataloyhtiöiden keskivuokrat ovat noin 30 prosenttia alle markkinatason. Yhtiöt pystyvät rakentamaan myös laskusuhdanteen aikana. Myös Rakennusteollisuus vaatii ARA-tuotannon vauhdittamista, ei sen vähentämistä.

 

Hannele Kerola, varatuomari, Espoon kaupunginvaltuutettu

Timo Rauhanen, KTT