perjantai 15. helmikuuta 2013

BLOMINMÄEN OUDOT KOUKEROT, OSA II

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 11.2.2013 Blominmäen osayleiskaavan. Kuten kerroin edellisessä blogissani kannoin huolta ELY-keskuksen 14.11.2012 antaman lausunnon vaikutuksista. Koko kaavavalmistelun ajan puhdistetun jäteveden viimeisenä hätävaihtoehtona on ollut jäteveden laskeminen Espoonjokeen ja Espoonlahteen. ELY:n lausunnon mukaan tämä ei käy.

Kaava lähti kuitenkin kohti valtuustoa ilman, että kaupunginhallitus olisi yhtynyt huoleeni hätävaihtoehdon puutteesta.

Valtuuston esityslista jaettiin 14.2.2013. Osayleiskaava esitetään hyväksyttäväksi samassa muodossa kuin se oli kaupunginhallituksessa. Liitteenä on HSY:n muistio ”Natura-arvioinnin jälkeiset suunnitelmamuutokset Blominmäen jätevedenpuhdistamon puhdistetun veden purkujärjestelyihin”. Muistio on päivätty 14.2.2012. Siinä viitataan kuitenkin mm. ELY:n 14.11.2012 antamaan lausuntoon, joten HSY:n muistion päiväyksen täytyy olla virheellinen. Muistion kartta on päivätty 8.2.2013 ja liitemuistiot 12.2.2013. Netistä ei löydy tätä HSY:n muistiota.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta tai kaupunginhallitus ei ole käsitellyt HSY:n muistiota ja sen liitteitä.

HSY:n muistiossa esitetään, että puhdistetun jäteveden purkutunneli muutetaan painetunnelista paineettomaksi viettotunneliksi, jolloin jätevesi virtaa tunnelin pohjalla ja tunnelin kuntoa voidaan helposti seurata. Blominmäestä Espoonjoelle tunneli olisi samanlainen paineeton viettotunneli kuin jätteiden tulotunneli. Espoonjoen ja Suomenojan välistä purkutunnelia ei saa paineettomaksi ilman sulkujärjestelyjä ja pumppausta. Lopullinen ratkaisu tarkentuisi Finnoon alueen kaavoituksen, puhdistamon luvituksen ja viemäritunneleiden tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Muutokset nostaisivat tunneleiden rakennuskustannuksia noin 3 miljoonalla eurolla eli kokonaiskustannukset olisivat noin 55 miljoonaa euroa. Vuosittaiset käyttökustannukset nousevat laskennallisesti noin 40 000 euroa.

Poikkeustilanteissa puhdistettua jätevettä laskettaisiin Espoonjokeen hallitusti enintään kahden viikon ajan ja tämä ajoitettaisiin mahdollisimman suotuisasti. HSY:n lausunnon liitteenä olevan FCG konsulttiyrityksen 12.2.2013 päivätyn arvion mukaan vaikutukset Espoonlahden Natura-alueeseen olisivat vähäiset, kun hätäylivuotoa Espoonjokeen ei ajoiteta jääpeiteaikaan tai lähelle sen alkamista. Hätäylijuoksutuksen haittavaikutukset vahvistuvat ilmastonmuutostilanteessa, mutta ilmastonmuutos on merkittävämpi tekijä meriuposkuoriaisen kehitykselle kuin hätäylijuoksutus. Loppuyhteenvetona FCG toteaa, että Blominmäen osayleiskaavan toteutumisella ja normaalitilanteessa jätevedenpuhdistamolla ei ole vaikutuksia Natura-alueen luontoarvoihin.

HSY:n muistion mukaan osayleiskaavassa ei ole tarkoituksenmukaista ottaa kantaa Espoonjokeen laskettavista jätevesistä, koska tällainen poikkeuksellinen hätätilanne on epätodennäköinen, vähäinen ja väliaikainen. 

Olen toisinajattelija. Minusta olisi pitänyt huolestua jo ELY:n 14.11.2012 päivätystä lausunnosta. HSY on nyt reagoinut ELY:n lausuntoon, mutta ei ole mitään varmuutta siitä, että ELY hyväksyy tätäkään vaihtoehtoa. Tulee pakostakin tunne, että kaava halutaan viedä vauhdilla eteenpäin. Koko jutun tekee arveluttavaksi se, että näin merkittäviä muutoksia tuodaan suoraan valtuuston päätettäväksi ilman, että niitä olisi ensin käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

Toivon hartaasti, että Blominmäki ei etene ns. Ämmässuoputkessa, jolloin ongelmiin törmätään jatkuvasti. Yhtään parempi vaihtoehto ei ole se, että kaava kaatuu oikeusasteissa, kuten on käynyt Histalle ja Lommilalle.

1 kommentti:

  1. Seuraan mielenkiinnolla miten juttu kehittyy, nimimerkki "kaksosvirtojen maasta".

    VastaaPoista