maanantai 6. kesäkuuta 2022

En hyväksy Espoon säästöohjelmaa

 


Espoon sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä teki 6.6.2022 ryhmäpäätöksen, jolla hyväksyttiin taloudellisesti kestävä Espoon tuottavuus- ja sopeutusohjelman tarkistus. Ilmoitin valtuustoryhmän kokouksessa, että en hyväksy ohjelmaa ja jätin päätökseen eriävän mielipiteen.

Valtuuston kokouksessa 13.6. ohjelmasta äänetettiin. Ohjelman hyväksymistä kannattivat kokoomus, ykdeksän demaria (siis en minä, meitä on ryhmässä 10), perussuomalaiset, rkp ja Liike Nyt. Muut vastustivat. 

Demarien valtuustoryhmän puheenjohtajan mukaan minun piti poistua kokouksesta äänestyksen ajaksi, minkä tein. Sillä, että ohjelmaa kannatti vain yhdeksän demaria ei ollut lopputuloksen kannalta merkitystä. Olisin mieluummin äänestänyt ohjelmaa vastaa, mutta tällaista politiikka on.

Tässä eriävä mielipiteeni:

Espoon valtuusto hyväksyi syksyllä 2020 Taloudellisesti kestävä Espoon - tuottavuus- ja sopeutusohjelma 2020-2025. Ohjelmaan kirjattiin, että sitä tarkastellaan uudelleen kesällä 2022. Nyt päätettävänä olevassa neuvottelutuloksen päivityksessä ei ole vähennetty säästöjä, vaan lisätty kuntalaisten kannalta huonoja kirjauksia. 

Vastustan ohjelmaa ja sen tarkastusta erityisesti seuraavilta osin:

1. Espoon Asunnot Oy:n vuokria voidaan joutua korottamaan

Ohjelman uuden kirjauksen mukaan ”Espoon kaikkien konserniomistuksen tarpeellisuus arvioidaan ja selvitetään konserniyhteisöjen ja niiden omaisuuden realisointia sekä tuloutusmahdollisuuksia kaupungille. Yhteisöihin kertynyttä ylijäämää tuloutetaan kaupungille esim. pääoman tuottovaateena, maksualennuksina tai osinkoina”. Omaisuuden realisoinnin tuotoksi on arvioitu 25 miljoonaa ja tuloutettavien määrien arvoksi kolme miljoonaa euroa.

En hyväksy kirjausta, koska se mahdollistaa Espoon Asunnot Oy peruskorjauksia ja uustuotannon omarahoitusta varten kerättyjen kassavarojen tulouttamisen kaupungille, koron vaatimisen peruspääomalle ja yhtiön osittaisen myynnin. Seurauksena on vuokrien korotus, vaikka korotuspaineet ovat jo nyt suuret rakennuskustannusten ja korkojen nousun vuoksi.

2. Päiväkodeissa ja kouluissa tehdään liian suuria säästöjä

Ohjelman päivityksessä vaaditaan edelleen miljoonien eurojen säästöjä varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa ja yksikkökokojen kasvattamista. 

En hyväksy säästöjä enkä yksikkökokojen kasvattamista, koska koronan jälkeen lapsille ja heidän perheilleen pitää antaa kaikki mahdollinen tuki. Tässä tilanteessa on pikemminkin perusteita määrärahojen lisäämiseen.

3. Talouden tasapainottamisessa pitää arvioida myös verotuloja ja Espoon rahastoja

Vuonna 2020 hyväksytyn säästöohjelman mukaan ”Ohjelman vaikutusta tarkastellaan vuosittain kehysvalmistelun yhteydessä, myös tulopuolta. Mikäli talouden sopeutusohjelma ei ole kääntänyt Espoo konsernin tulojen ja menojen epätasapainoa syksyyn 2022 mennessä kestävälle uralle, tarkastellaan silloin sopeutuksen lisäämistä ja verojen korotusta. Ohjelmakauden aikana tarkastellaan myös rahastojen käyttöä”. 

Nyt ohjelman päivityksestä on kuitenkin poistettu kaikki kirjaukset tuloveroista ja rahastoista. En hyväksy Espoon talouden tasapainotusta, jossa keinovalikoiman ulkopuolelle rajataan verot ja mittavien rahaston tuottojen käyttö.

Aion jatkossakin puolustaa pienituloisia ja lapsiperheitä.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti