keskiviikko 15. kesäkuuta 2016

Metrosta ja sen riskeistä, osa 3Julkaisin vuonna 2014 kaksi blogia Länsimetrosta ja sen riskeistä. Riskit ovat nyt toteutuneet: Länsimetro ei kulje automaattisesti eivätkä aikataulut ja budjetti ole pitäneet.

Länsimetro Oy julkisti viime perjantaina 10.6. tiedotteen, jonka mukaan metron liikenne ei käynnisty elokuussa (alun perin metron piti siis käynnistyä jo vuoden 2016 alussa). Kukaan ei tiedä, koska liikenne voidaan käynnistää. Viivästymistä selitetään taloteknisten järjestelmien testauksella.

Metron vuoksi HSL on päättänyt uudistaa koko Etelä-Espoon bussilinjaston elokuussa. Sisäiset bussilinjat ja Kamppiin liikennöivät seutulinjat oli päätetty korvata metron syöttöliikenteellä. Nyt yritetään epätoivoisesti löytää muita vaihtoehtoja.

Olen HSL:n hallituksen jäsen. Käsittelimme toukokuussa sitä mahdollisuutta, että metron alkuvaiheeseen voi liittyä liikennehäiriöitä. Tiedossa ei ollut mitään epäilyjä sen suhteen, että metro ei olisi toiminnassa elokuussa.

Viivästyminen on tosiasia ja siitä aiheutuu harmia ja haittaa arviolta yli 100 000 matkustajalle. Asiakkaiden kiukku kohdistuu myös HSL:ään, vaikka meillä ei ole ollut viivästymisen kanssa mitään tekemistä. Myös lisäkustannukset uhkaavat kaatua HSL:n maksettaviksi. Alustavan arvion mukaan korvaavan bussiliikenteen järjestäminen maksaa HSL:lle vähintään 1,5 miljoonaa euroa kuukaudessa. 

Miksi tähän tilanteeseen on jouduttu?

Minusta ongelmat kiteytyvät siihen, että länsimetro päätettiin rakentaa osakeyhtiömallilla. Espoo omistaa Länsimetro Oy:stä 85 % ja Helsinki 15 %. Länsimetro Oy:llä ei ole lainkaan tuloja, joten Espoo sekä takaa yhtiön lainat että maksaa lainanlyhennykset.

Espoon kaupunginhallituksen rooli

Olin vuonna 2014 Espoon kaupunginhallituksen jäsen. Hyväksyimme silloin kaupunkikonsernin riskienhallintaohjelman, joka kohdistui erityisesti Espoon tärkeimpään ja suurimpaan yhtiö Länsimetro Oy.

Ohjelman mukaan kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo riskienhallinnan toimeenpanoa ja riittävyyttä. KH edellytti, että tytäryhtiöiden on raportoitava kaupungille merkittävistä riskeistä sekä riskien hallinnan toimivuudesta ja riittävyydestä.

Onko Länsimetro Oy noudattanut raportointivelvollisuutta ja jos ei, mihin toimenpiteisiin KH on sen vuoksi ryhtynyt tai aikoo ryhtyä?

Espoon valtuuston rooli

Espoon valtuusto on myös kantanut huolta Länsimetro Oy:n riskienhallinnasta. Valtuusto hyväksyi vuonna 2014 kannanoton, jonka mukaan Länsimetron riskienhallinnasta, kustannusten kehittymisestä sekä pitkän aikavälin vaikutuksista kaupungin käyttötalouteen raportoidaan valtuustolle säännöllisesti.

Riskienhallinnasta raportointi edellyttää, että riskeistä raportoidaan etukäteen, ei jälkikäteen.

Espoon omistajaohjaus

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtajana on Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Hallituksessa istuvat myös Espoon rahoitusjohtaja Ari Konttas ja kolme poliittista luottamusmiestä.

Yhtiön pääosakkeenomistaja ja rahoittaja ei saa kuitata omistajaohjausta ja valvontaa istuttamalla hallitukseen korkeita virkamiehiään.

Julkista valvontaa ei myöskään ole, koska yhtiön toiminta ei ole julkisuuslain mukaisesti avointa eivätkä asiakirjat ja tiedot ole julkisia.  

Osakeyhtiön hallituksen vastuu

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen velvollisuus on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Vastuu on yksiselitteisesti hallituksella. 

Länsimetro Oy:n tiedotteen hallitukselle on kuitenkin kerrottu metron viivästymisestä vasta perjantaina, samana päivänä kun tiedote lähti julkisuuteen. Toinen mahdollisuus on, että hallitus on tiennyt riskistä, mutta laiminlyönyt velvollisuutensa ja tyytynyt toimimaan vain kumileimasimena. Kumpikin vaihtoehto on yhtä huono.

Miten Espoon olisi pitänyt toimia

Omistajaohjaus ja valvonta eivät ole toimineet. Tiedottaminen tökkii pahemman kerran eivätkä hallituksen ja toimitusjohtajan välit voi olla kunnossa, jos hallitus kuulee viivästymisestä samana päivänä, kun tiedote lähtee julkisuuteen.  
 
Metron rakentaminen kuitenkin jatkuu. Länsimetron toinen vaihe on pituudeltaan puolet lyhyempi, mutta budjetiltaan lähes yhtä suuri kuin 1. vaihe. Espoon on varmistettava, että jatkossa ei tule samanlaisia ongelmia.

Länsimetron rakentaminen osakeyhtiömallilla ei ole tuottanut niitä hyötyjä, mitä sen arveltiin tuottavan. Vaihtoehtoja on kaksi: Joko vaihdetaan yhtiön hallitus ja Espoo ottaa nykyistä selvästi paremmin haltuun sekä omistajaohjauksen että valvonnan. Toinen vaihtoehto on palautta länsimetron rakentaminen tehtäväksi avoimesti virkatyönä, virkavastuulla. Minä kannatan tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa.

1 kommentti:

 1. Hannelen kirjoitus on täyttä asiaa ja sisällöltään vastaa kirjoituksiani asiasta. Toisin kuin Hannele esitän, että Länsimetro Oy on vastuussa aihuttamistaan lisäkustannuksista ja koska sillä ei ole varoja se on laitettava selvitystilaan. Länsimetron valmistuminen on Espoon ja Helsingin annettava rakennsuyhtymälle - ei oy.lle.
  Alla ote fb kirjoituksestani 14.06. "Valtuutettujen puheenvuoroissa esitettiin että yhtiön toiminnan epäonnistumisesta yhtiön hallitus kantaa vastuun siten että hallitus ja toimitusjohtaja on nyt epäonnistumisen vuoksi erotettava. Infotilaisuus ei ollut valtuuston kokous joten erottamisasia on käsiteltävä myöhemmin. Kaupunginvaltuustolle kertomukensa jättävä kaupungin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Susanna Rahkonen kertoi, että tarkastuslautakunta tulee vaatimaan asian selvittämistä ja joutuu tekemään johtopäätöksenä selvitysten perusteella jälkikäteen. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastuslautakunta selvittää myös miten valtuustolle vastuullinen kaupunginhallitus toimii Länsimetro Oy.n hallituksen vastuukysymyksen hoitamisessa.
  Hsl:n osastopäällikkö Anttila selvitti miten aiotun metroliikenteen korvaava bussiliikenne hoidetaan. Hän vakuutti, että neuvottelut on heti käynnistetty bussivuorojen saamiseksi, mutta vuorovälejä joudutaan pidentämään ja liikenteen palvelutasoa laskemaan. Hsl on tehnyt sopimuksen kuukaudeksi 50 korvaavan bussin saamisesta 15.08 alkaen metroliikennettä korvaamaan. Tämä ei kuitenkaan riitä sillä tulisi varautua metroliikentteen käynnistymisen siirtymiseen kuukausilla. Valtuutettujen puheenvuoroissa vaadittiin nykyisten bussivuorojen jatkamista lipunhintoja korottamatta. Siihen miten lisäkustannukset rahoitetaan ei saatu mitäänn tietoja.
  Hsl oli suuresti yllättynyt Länsimetro Oy:n epäonnistumisesta. Mutta Anttilan mukaan Hsl pyrkii hoitamaan korvaavan liikenteen suunnittelun ja hoidon pikaisesti. Hsl:n edustaja näytti selvästi hallitsevan yllättävän kriisitilanteen hoidon toisin kuin Länsimetro Oy:n hallitus.
  Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ilmoitti lopuksi, että kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee asiaa ensi maanantaina 20.06. ylimääräisessä kokouksessaan.
  Informaation vastaanottajana on pakko todeta, että kriisin syiden selvittäminen ja siitä tiedottamisen viivästymisestä (liikkeelä olleiden huhujen mukaan) saatiin lisätitoja kovin niukasti. Ymmärrettävää on, että Länsimetro Oy.n hallitus ei mielellään myönnä osakeyhtiölain mukaista vastuutaan. Toivottavasti kaupunginhallitus hoitaa osuutensa pontevasti ja vältää joutumisen syytettyjen penkille. Kaupunginvaltuutetut ovat nyt selvästi tuohtuneita yllättävästä kriisistä ja Espoon kaupungin maineen tahraamisesta jälleen.
  Omasta puolestani seuraan tilannetta ja tulen laatimaan kriisistä ja sen hoitamisesta kaupungin entisenä tilintarkastajien puheenjohtajana tilintarkastusraportin.
  14.06.2016"
  Toimitusjohtaja Jarkko Rahkonen, jarkkorahkonen33@gmail.com
  varavaltuutettu , sos.dem valtuustoryhmän jäsen

  VastaaPoista