perjantai 31. tammikuuta 2020

METSIÄ PITÄÄ SUOJELLA



Espoon valtuustossa käsiteltiin 27.1.2020 Espoon hiilineutraaliustavoitetta. Espoolla on hyvää tahtoa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Käytin valtuustossa puheenvuoron ja vaadin, että hiilineutraaliustavoite otetaan huomioon myös kaavoituksessa.

Pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa eli POKE:ssa suurin osa kaava-alueesta on metsää. Lähes kolmasosa metsistä halutaan nyt kaataa ja kaavoittaa ne asuntoalueiksi. Monilla alueilla laajat, yhtenäiset metsäalueet häviävät, erityisesti Histassa ja Mynttilässä. Metsien luonne muuttuu asuinalueilla ”pienialaisiksi ja kulttuurivaikutteisiksi”. Nuuksio ja Nuuksion järviylänkö nähdään vain ulkoilun ja retkeilyn virkistysalueina. Jopa Nuuksion järviylängöllä ollaan valmiita mittaviin hakkuisiin.

Minusta on väärin, että POKE:ssa ei kanneta huolta metsien kaatamisesta ja sen vaikutuksista hiilinieluun. Metsillä on kuitenkin merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ne toimivat myös merkittävinä hiilinieluina.

Kun puu on kaadettu, sitä ei saa enää takaisin. Muut istuttavat uusia puita, mutta Espoossa halutaan tehdä laajoja avohakkuita.

Espoon kaupunki omistaa POKE:n kaava-alueen metsistä vajaan kolmanneksen, mikä on puolet kaupungin koko metsäomaisuudesta. Sen sijaan, että puhutaan yleisellä tasolla hiilineutraalista Espoosta, Espoo voi kaavoittaa uusia asuinalueita tuhoamatta meidän hiilinieluja - Nuuksion lähiympäristön hienoja metsiä. Säästetään metsät, säästetään myös alueen jylhät kalliot. Espoossa riittää kyllä rakentamiskelpoista maata ilman, että tuhoamme pysyvästi yhteistä luontoamme. Näin voimme konkreettisesti edistää hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.

Monesti ajatellaan, että ennen ei ymmärretty ilmastonmuutosta. Espoon ympäristökeskus esitti kuitenkin jo vuonna 2006 (Nuuksion eteläosan luontoselvitys), että alueen koko länsiosa on säilytettävä metsäkokonaisuus, joka liittyy kiinteästi Nuuksion kansallispuistoon. Viheryhteydet alueen etelä ja kaakkoisosaan on myös pyrittävä säilyttämään. Mahdollinen tuleva rakentaminen tulisi keskittää jo olemassa olevan asutuksen viereen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti