sunnuntai 21. helmikuuta 2021

Lähikouluun kävellen tai pyörällä - tai hiihtöen

(tämä juttu julkaistiin Espoon demareiden Valdemari-lehdessä helmikuussa 2020)

Espoo on suuri kaupunki, jonka Kehä III jakaa kahteen lähes yhtä suureen osaa. Kaikki kaupunkikeskukset ja suurin osa palveluista on Kehä III:n eteläpuolella. Pohjoispuolella asutus on pääosin pientaloja, asukkaita on harvakseen, palveluja on vähän ja välimatkat pitkiä. Alueen kehittäminen on vuosikausia odottanut Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan eli POKE:n hyväksymistä.

Se, mikä toimii Etelä-Espoossa, ei välttämättä toimi Pohjois-Espoossa. Käytän esimerkkinä omaa kotiseutuani Nuuksio-Nupuria.

Alueellamme on Karhusuon koulu ja Nuuksion koulu. Molemmat olivat aikaisemmin pieniä lähikouluja. Karhusuon koulu jouduttiin purkamaan sisäilmaongelmien vuoksi ja tilalle on rakennettu suuri koulukeskus. Rahasta ei ole tingitty ja koululla on nyt hienot tilat sekä ulkona että sisällä. Lähialueen lapset pääsevät kouluun kävellen tai pyörällä. Koulutien turvallisuutta lisää se, että vilkkaasti liikennöidylle Nupurintielle on saatu keskikorokkeet.

Nuuksion koulu on edelleen pieni lähikoulu, joka on rakennettu 1950-luvun alussa. Koulu on suurin piirtein alkuperäisessä mallissa ja oppilaita on vain 47. Koulun ohi kulkee mutkitteleva Heinästie, jossa on vain kapea piennar. Tie on hyväkuntoinen, mikä houkuttelee sekä autoilijoita että pyöräilyn harrastajia ajamaan lujaa. Lähialueen koululaiset joutuvat tämän vuoksi kulkemaan koulumatkat bussilla.

Espoon valtuusto hyväksyi viime syksynä Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelman, jolla hidastetaan menojen kasvua 147 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. Tavoitteena on järjestää ja tuottaa palvelut kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla. Ohjelman mukaan perusopetuksen yksikkökokoja kasvatetaan ja tavoitteena on päästä 4+ sarjaisiin kouluihin. Tämä tarkoittaa, että jokaisella luokka-asteella olisi vähintään neljä rinnakkaisluokkaa. Tämä taas tarkoittaa sitä, että Espooseen halutaan jatkossa suuria koulukeskuksia. Ohjelmassa tosin todetaan myös, että jos olemassa olevia kouluja yhdistetään, koulumatkat eivät saisi kasvaa merkittävästi.

Ohjelman hyväksymisen jälkeen päätettiin, että Nuuksion kouluun ei ensi syksynä oteta ollenkaan ekaluokkalaisia. Enteileekö tämä, että Nuuksion koulu lakkautetaan ja Karhusuo koulu on jatkossa koko laajan alueen ainoa koulu? Tämä tarkoittaisi monella koululaisella yli 10 kilometrin koulumatkaa.

Kustannusten säästämiseksi tehdyt linjaukset johtavat kohtuuttomaan tilanteeseen harvaanasutussa Pohjois-Espoossa. Jokaisella lapsella pitää myös täällä olla oikeus lähikouluun, jonne pääsee kävellen tai pyörällä. Asumme mieheni kanssa hänen lapsuudenkodissaan, josta aikoinaan hiihdettiin kouluun. Tänä talvena sekin olisi hyvä vaihtoehto.

Uuteen valtuustoon tarvitaan valtuutettuja tulevalta POKE-alueelta. Vain me osaamme ja haluamme puolustaa alueen etua – vaatia lapsille oikeutta lähikouluun ja turvallisia kävely- ja pyöräteitä asuinalueilta kouluun. POKE tuo alueelle paljon uusia asukkaita eikä Karhusuon koulu yksin riitä. Nuuksion koulu on säilytettävä, sitä on uudistettava ja Heinästielle on tehtävä kävely- ja pyörätie. Jatkossa joudutaan joka tapauksessa arvioimaan, riittävätkö edes nykyiset koulut kasvavan alueen tarpeisiin.


 

 

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti