maanantai 20. joulukuuta 2021

Hoitajille lisää palkkaa!


Kaikki tietävät, että hoitajat ovat koronan vuoksi olleet kovilla jo kohta kaksi vuotta. Työkuormaa lisää myös se, että osastoille ei ole saatu riittävästi henkilökuntaa.

Julkisuudessa on viime päivinä keskusteltu paljon siitä, peruuko HUS:n hallitus osalle hoitajista luvatut määräaikaiset (syys/lokakuu – helmikuu) palkanlisät. Hallituksen 20.12.2021 pidettävän kokouksen esityslistalla oli päätösesitys, jonka mukaan luvatut palkanlisät perutaan, koska ne perustuvat riittämättömiin selvityksiin yksiköiden tilanteesta ja tasapuolisen kohtelun edellyttämä vertailu kuntayhtymätasoisesti puuttuu.

Demareiden kanta oli selvä ja esitimme jo ennen kokousta, että emme suostu missään tilanteessa tehtävälisien perumiseen.  

Hallitus teki yksimielisen päätöksen, joka vastaa täysin demareiden kantaa: 1. Hallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeutta. Jo maksettuja tehtävälisiä ei peritä takaisin ja jo päätetyt tehtävälisät maksetaan. Hallitus on päätöksessään käyttänyt kokonaisvaltaista harkintaa. 2. Lisäksi hallitus edellyttää kiireellisiä toimenpiteitä henkilöstöhallinnon ja johtamisen parantamiseksi ja, että hallitukselle raportoidaan maaliskuun 2022 loppuun mennessä, miten sisäisiä prosesseja on parannettu. 3. Lisäksi hallitus edellyttää, että palkkakehitysohjelman yhteydessä arvioidaan kriteerit, joilla tehtävä- ja suoritelisiä voidaan maksaa henkilöstölle yhdenvertaisesti. Valmistelu tehdään yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Palkkakehitysohjelman etenemisestä raportoidaan hallitukselle ja ohjelmaa toteutetaan 1.3.2022 alkaen.

Hallituksen käsittelyssä olivat siis nyt vain ne 10 prosentin palkanlisät, joita on maksettu tai luvattu maksaa toimialajohtajien päätöksillä HYKS:n pää- ja kaulakeskuksessa, sydän- ja keuhkokeskuksessa sekä vatsakeskuksessa. Tehtävälisiä päätettiin maksaa, koska työmäärä on henkilöstön vajauksen vuoksi lisääntynyt merkittävästi. Koska näitä lisiä ei maksettu tai luvattu maksaa kaikille, jotka olisivat periaatteessa niihin oikeutettuja, HUS:n toimitusjohtaja teki yleispäätöksen, jolla kaikki toimialajohtajien päätöksillä luvatut lisäykset pantiin jäihin. Tämä päätös siis tuotiin hallituksen päätettäväksi otto-oikeudella.

Nyt käsitellyt palkanlisät eivät liity koronahoidon aiheuttamaan lisärasitukseen. HUS:n hoitajille on jo vuoden ajan maksettu työvuorojen vaihtamisesta ja joululomien perumisesta koronalisää. Tämä neuvoteltiin yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa ja lisiä maksetaan ensi vuoden tammikuun loppuun. Tähän ei nyt kohdistunut muutoksia. Muutoksia ei myöskään kohdistunut suoriteperusteisiin lisiin, joita on keväästä asti maksettu kätilöille pilottina.

HUS:n palkkakustannukset ovat vuodessa noin 1,6 miljardia euroa. Näiden, nyt käsiteltyjen lisien maksamiseen menee yhteensä vajaat miljoona euroa. Hallitukselle tuodaan alkuvuodesta selvitys siitä, paljonko koronalisiä on tähän mennessä maksettu. Lisien suuruutta voi verrata esimerkiksi henkilöstölle annettaviin kulttuuri- ja liikuntaseteleihin, joihin käytetään noin 10 miljoonaa euroa.

Henkilöstön saatavuuteen ja palkkaukseen liittyviä ongelmia on tarkoitus korjata kuntayhtymätasoisesti ja yhdenvertaisuuden huomioivalla tavalla HUS:n palkkakehitysohjelmalla vuoden 2022 aikana. HUS:n hallitus on varannut tähän tarkoitukseen 20 miljoonaa euroa. Ohjelmalla edistetään kertapalkitsemista, palkkatasojen korotuksia ja suoritepalkkiomallin laajentamista. Tarkoitus on priorisoida hoitohenkilökuntaa nopealla palkitsemisella ja korottamalla sisääntulopalkkaa. Tämän ohjelman yhteydessä hallitus haluaa nyt arvioitavaksi myös kriteerit, joilla tehtävä- ja suoritelisiä voidaan maksaa henkilöstölle yhdenvertaisesti.

Kokouksessa linjattiin myös asiakasmaksujen huojentamisesta. Hallitukselle tuodaan 21.3.2022 selvitykset siitä, voidaanko uusia potilasryhmiä kokonaan vapauttaa potilasmaksuista (nyt on vapautettu alle 18-vuotiaat ja päihdeäidit) ja, voidaanko hallinnollisesti yksinkertaisella menettelyllä huojentaa asiakasmaksuja (pohjaesitys koski vain korkeita maksukertymiä, ei kaikkia asiakasmaksuja, mutta toimitusjohtaja otti muutoksen omiin nimiinsä) henkilöillä, joiden tulot ovat alhaisia hyödyntäen tulorekisteriä.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti