sunnuntai 12. joulukuuta 2021

Maltti on valttia soteuudistuksen täytäntöönpanossa

HS julkaisi tämän kirjoitukseni mielipidesivulla 25.11.2021

Kaarin Taipale esittää HS:n mielipiteessä (HS 20.11.), että hyvinvointialueet eivät luo uutta hallintoporrasta eivätkä lisää byrokratiaa, vaan toimintatapojen muutoksella voidaan saada etuja.

Kukaan ei halua byrokratian lisäämistä. Tosiasia kuitenkin on, että uudistus luo uuden hallintoportaan. Hyvinvointialueet perustetaan laajalla lainsäädäntöuudistuksella, jolla vastuu sote- ja pelastuspalveluista siirtyy itsehallinnollisille organisaatioille. Jatkossa niille on tarkoitus antaa myös verotusoikeus.

Uudistuksen yksi keskeinen tavoite on parantaa palvelujen integraatiota eli perustason ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamista. Muualla Suomessa perus- ja erikoistaso ovat hyvinvointialueella. Uudellemaalle tulee neljä hyvinvointialuetta ja Helsinki, mutta erikoissairaanhoidosta vastaa jatkossakin pääosin HUS. Hyvinvointialueiden vastuulla on palvelukokonaisuuksien ja hoitopolkujen rakentaminen, yhdessä HUS:n kanssa.

Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla yhdistetään Espoon ja kymmenen kunnan palvelut, työntekijät ja tietojärjestelmät. Valtion puolella tällaisista yhdistämisistä on saatu kokemuksia Valtorin sekä Väestö- ja digiviraston perustamisesta. Entisenä VM:n virkamiehenä näissä muutoksissa mukana olleena tiedän, että hallinnolliset muutokset ovat vaikeita ja vievät vuosia.

Periaatteessa nyt olisi mahdollisuus uudistaa toimintatapoja. Tässä hallinnon myllerryksessä olisi kuitenkin viisasta edetä asteittain. Luodaan ensin yhteiset tavoitteet, joilla varmistetaan onnistunut toimeenpano. Turvataan palvelujen jatkuminen ja uusien organisaatioiden käynnistyminen, mukaan lukien palkkaharmonisointi ja tietojärjestelmien yhdistäminen.

Alkuvaiheessa ei ole realistista tehdä laajoja toimintatapojen muutoksia. Koronan hoitovelkaa korjataan vielä eikä rahaa ole yhtään enempää kuin aikaisemmin. Kun toiminta on saatu käyntiin, voitaisiin siirtyä vaiheeseen kaksi eli kehittää uusia toimintatapoja, etäpalveluja ja parantaa palvelujen laatua.

Sote on hallinnollinen uudistus, jossa lainsäädäntö mahdollistaa toiminnan kehittämisen, mutta toimeenpano ratkaisee onnistumisen. Tehdään se maltilla ja viisaudella.


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti