tiistai 13. syyskuuta 2022

Espoon osavuosikatsauksesta valtuustossa

Valtuustossa käsiteltiin 12.9.2022 Espoon osavuosikatsausta. Käytin valtuustossa alla olevan puheenvuoron:

Osavuosikatsauksesta saa tärkeää tietoa ensi vuoden budjetin valmisteluun. Tämän vuoden budjettikirjassa kaupunginjohtaja Mäkelä lupasi, että nyt panostetaan koronasta toipumiseen ja nuorten hyvinvointiin, puretaan hoitojonoja ja ratkaistaan mielenterveysongelmia.

Osavuosikatsauksen mukaan näihin ei ole vielä löytynyt riittäviä ratkaisuja. Koululaisten poissaolot ovat lisääntyneet, kouluterveydenhuoltoa ei ole saatu toteutettua suunnitellussa laajuudessa, mielenterveydestä johtuvat sairauspoissaolot ovat lisääntyneet eikä hoitojonoja ole saatu purettua. Myöskään Kelalle vuosittain maksettavaa työmarkkinatuen kuntaosuutta, noin 30 miljoonaa euroa, ei ole saatu pienennettyä. Näihin pitää löytyä ratkaisuja ensi vuoden budjetissa.

HUSin hallituksen jäsenenä haluan keskittyä osavuosikatsauksessa todettuun siirtoviivepäivien määrään. Kysymys on siitä, että HUSissa hoidettu potilas olisi valmis siirrettäväksi Espooseen, mutta koska Espoosta ei löydy jatkohoitopaikkaa, sadat espoolaiset potilaat makaavat nyt HUSin käytävillä, vievät siellä vuodepaikan, lisäävät hoivajonoja ja ruuhkauttavat päivystystä. Tämä ketjureaktio pitkittää hoitojonoja.

Vuonna 2020 siirtoviivepäiviä oli vain 27, tänä vuonna jo 1300, kuukaudessa yli 250. Nyt siis sadat espoolaispotilaat makaavat HUS:n käytävillä, vaikka heidän pitäisi olla jatkohoidossa kotikaupungissaan. Tulevasta soteuudistuksesta huolimatta Espoon pitäisi kantaa vastuunsa, järjestää espoolaisille jatkohoito ja purkaa siten osaltaan hoitojonoja. Lyhytnäköinen taloudellinen hyöty on kyseenalaista, sillä Espoo maksaa HUSille korvausta siirtoviivepäivästä jo lähes miljoona euroa vuodessa.

Espoon valtuuston enemmistö piti tärkeänä Take-säästöohjelmaa (minä en), jolla haetaan noin 30 miljoonan euron säästöjä vuodessa leikkaamalla sieltä sun täältä. Vastaava euromäärä maksetaan kuitenkin vuosittain HUSille siirtoviivepäivistä ja Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutena. Tähän rakenteelliseen ongelmaan ja näihin menoihin pitäisi puuttua ja laittaa nämä rahat espoolaisten jatkohoitoon ja työllisyyden parantamiseen.

Ja, olisiko nyt syytä käyttää huonosti tuottavia rahastoja espoolaisten hyväksi.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti