maanantai 31. lokakuuta 2022

Hyviä uutisia nyt Ämmässuon hajuhaitoista!


Olen vuosien/vuosikymmenien varrella kirjoittanut Hesariin ja Länsiväylään useita juttuja Espoon Ämmässuon hajuhaitoista ja kirjoitellut myös hallinto-oikeuteen lukuisia valituksia, jotka valitettavasti on järjestäen hylätty. Mutta nyt onnisti!

Biojätteen kierrättäminen ja siitä tehtävän biokaasu ja multa ovat sinänsä hyviä juttuja. Ongelmana on se, että Ämmässuolla HSY tuo biojätteen loppuvaiheessa ulos aumoihin. Siellä niitä käännellään ja kypsytellään, mutta epäkypsä jäte haisee todella karmeasti. Hajuhaittoja on vuosien mittaan saatu jonkin verran vähennettyä, mutta ei riittävästi. Edelleen aina silloin tällöin kamala haju leijailee kilometrien päähän.

Ensin vähän taustaa:

HSY:lle on myönnetty biojätteen käsittelyyn kaksi ympäristölupaa. Vuonna 2012 myönnettiin lupa ulkona oleville aumoille ja vuonna 2014 sisätiloissa tapahtuvalle biojätteen käsittelylle. EU:ssa hyväksyttiin vuonna 2018 jätteenkäsittelyn parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevat päätelmät ja ympäristölupien pitää olla niiden mukaiset. ELY-keskus päätti vuonna 2021 arvioida EU:n BAT-päätelmien vaikutusta HSY:n toimintaan, mutta arviointi rajattiin jostain kumman syystä vain sisällä tapahtuvan biojätteen lupaehtoihin. HSY katsoi ELY:n kiristävän vaatimuksia ja valitti AVI:iin.

Sain sattumalta tiedon AVI:n päätöksestä ja kirjoitin Nuuksio-seuran puheenjohtajana valituksen, jossa vaadittiin, että lupaehdot on arvioitava uudelleen sisätiloissa tapahtuvan biojätteen käsittelyn osalta, mutta myös ulkona aumoissa tapahtuvan käsittelyn osalta. Lisäksi vaadimme, että kaikki biojätteen ja mädätteen käsittelyvaiheet on määrättävä suoritettaviksi sisätiloissa. Ulkona olevia, kattamattomia aumoja ei saa sallia, koska hajuhaitat johtuvat nimenomaan aumojen massoista ja niiden käsittelystä.  

Kannatti valittaa! Hallinto-oikeus kumosi 25.10 2022 antamallaan päätöksellä AVI:n päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Ehkä HO:ssa, kuten jo ELY:ssä on tapahtunut, vähitellen ymmärretään asukkaiden huolet. ELY nimittäin antoi maaliskuussa 2021 HSY:lle kehotuksen, että biojätteen käsittely tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu ympäristölupamääräysten vastaisesta hajuhaittaa ympäristössä.

HO toteaa päätöksen perusteluissa, että Ämmässuon biojätteen laitosmainen käsittely ja kenttätoiminnot muodostavat yhdessä BAT-direktiivilaitoksen, sillä toiminnot sijaitsevat samalla alueella, liittyvät suoranaisesti toisiinsa ja vaikuttavat toiminnasta aiheutuviin päästöihin. Eli, oma kommenttini: Viranomiaset eivät voi jakaa toimintaa niin, että lupapäätöksiä arvioidaan vain sisätilojen osalta, joista ei edes aiheudu hajuhaittoja. Ongelmat johtuvat aumoista, mutta niiden hajuhaittojen poistaminen vaatii HSY:ltä investointeja.

HO:n päätöksen mukaan hajunhallintasuunnitelmassa (HSY:n määräaika elokuu 2022) on kuvattava ne toimenpiteet, joilla lähiympäristön asukkaita kohtuuttomasti haittaavat hajut loppuvat, toimenpiteille määrätään aikataulu ja niiden vaikuttavuutta seurataan (tämä oli myös Nuuksio-seuran vaatimus). Mutta mikä parasta: ”Biojätteen käsittelylaitoksessa kaikki biojätteen ja mädätteen käsittelyvaiheet, mukaan lukien aumoissa tapahtuva jälkikompostointi, määrätään suoritettaviksi sisätiloissa. HO:n mukaan suunnitelman pitää kattaa jätteenkäsittelykeskus ja ulkona olevat aumat eli tätä en ihan ymmärrä, jos kaikki kuitenkin määrätään sisätiloihin.

Tämän suunnitelman seurantaan minä ja Nuuksio-seura paneutuu nyt täysin voimin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti