perjantai 5. lokakuuta 2012

VAALILUPAUS NUMERO VIISI: HYVINVOINTIA TYÖIKÄISILLE
1960-luvun Suomessa tehtiin suuria päätöksiä. Silloin päätettiin tarjota kaikelle kansalle tasa-arvoisesti julkisia palveluja kuten koulutusta, terveydenhoitoa ja sosiaaliturvaa. Vastuu palveluista annettiin kunnille. Palvelut päätettiin rahoittaa verovaroilla. Tämän vuoksi verotuksen progressiota kiristettiin eli rikkaat saivat maksaa enemmän veroja. Suomesta tuli hyvinvointivaltio.
   
Minä kannatan pohjoismaista hyvinvointimallia ja haluan, että se toimii jatkossakin. 

Suomen verotusta moititaan kireäksi, etenkin kun sitä vertaa muihin maihin. Mutta, ei voi rahoittaa julkisia palveluja, jos ei kerää riittävästi verotuloja. Verotuksen alentaminen johtaa joko palvelujen leikkaamiseen tai laadun huonontamiseen taikka molempiin.  

Mutta onko verotuksemme todella kireä?  ”Korkeaa” veroastetta selittää ennen kaikkea laaja, lakisääteinen eläketurva. Nämä pakolliset eläkemaksut sisältyvät meillä veroasteeseen. Veroaste nousee ja verotus näyttää kiristyvän, vaikka tuloveroja alennettaisiin. Kysymys on tosiasiassa eläkemaksujen nostamisesta. Nämä rahat menevät eläkelaitoksille, ei julkisten palvelujen rahoittamiseen.

Kansainvälinen vertailu on muutenkin tosi vaikeaa eikä siitä kannata tehdä liian hätäisiä johtopäätöksiä. Järjestelmät ovat niin erilaisia. Monissa maissa eläketurva perustuu ei-lakisääteisiin eläkelaitoksille maksettaviin maksuihin, jotka eivät sisälly veroasteeseen. Samoin peruspalvelujen ja tulonsiirtojen sijaan saatetaan käyttää tuloista tehtäviä vähennyksiä, jotka alentavat veroastetta. Hyödyn korjaavat kuitenkin suurituloiset; mitä suuremmat tulot, sitä enemmän vähennyksistä hyötyy.  

Pohjoismainen hyvinvointimalli mahdollistaa erityisesti naisten työssä käynnin. Talouskasvun kannalta tämä on tärkeä asia. Suomen taloudellista menestystä selittää varmaan osaltaan se, että naiset paiskivat töitä siinä kuin miehet. Tässä tosin mittarit ovat huonot. Bruttokansantuotteen eli BKT:n kasvu ei nimittäin lainkaan ota huomioon kotona tehtävää työtä. Virallisissa mittauksissa suuri osa naisten tekemästä työtä jää näin huomioimatta.

Pohjoismaisen hyvinvointimallin eräs kantava voima on tasa-arvo. Siksi samasta työstä pitäisi maksaa samaa palkkaa. En osaa sanoa, miksi palkka-asiassa edetään niin hitaasti. Naisvaltaiset alat ovat edelleen pienipalkkaisempia kuin tyypilliset miesten alat. Näin siitä huolimatta, että naiset ovat nykyään paremmin koulutettuja kuin miehet.

Espoon osalta nostan kaksi ongelmaa. Yksi on jatkuvasti lisääntyvä vuokratyövoiman käyttö. Henkilöstömenot eivät kasva, mutta vuokratyövoiman käyttö kasvaa jatkuvasti, esimerkiksi vuonna 2011 noin 30 prosenttia. Toinen ongelma on palvelujen keskittäminen viiteen kaupunkikeskukseen. Ei voi puhua lähipalveluista, jos palveluun on matkaa lähes 10 kilometriä, kuten kotoani Nupurista Espoon keskukseen.  


Kuntapäättäjillä on ratkaiseva rooli työikäisten hyvinvoinnin edistämisessä. He ratkaisevat kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveron tason. He myös päättävät, minkälaisia palveluja kuntalaiset saavat; kuka palvelut tuottaa, paljonko ne saavat maksaa ja mikä on laatutaso. He päättävät myös siitä, minkälaisten yritysten kanssa tehdään yhteistyötä.

Tulevaisuuden suuri valinta tulee olemaan, kuka saa palveluja. Ikääntyvää väestöä siirtyy joka vuosi suurin joukoin työterveyshuollon piiristä kuntien terveyskeskusten asiakkaiksi. Lakisääteiset terveydenhuoltomenot kasvavat vääjäämättä jo pelkän nuppiluvun kasvun vuoksi. Jos käytettävissä olevat verovarat eivät kasva (voivat jopa pienentyä), edessä on vaikeita valintoja. Pahimmillaan kaikki ei-lakisääteiset menot joutuvat vaakalaudalle. Näitä valintoja tekemään tarvitaan todella osaavia arjen asiantuntijoita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti