maanantai 24. tammikuuta 2022

Soukan kirjastosta ja Kulkukeskuksesta


Espoon valtuustossa keskusteltiin 24.1.2022 kuntalaisten kannalta kahdesta tärkeästä asiasta eli Soukan kirjaston lakkauttamisesta ja Kulkukeskuksen ongelmista. Kummassakin on kysymys siitä, minkälaisen tiedon perusteella päätöksiä tehdään.

Soukan kirjasto

Kulttuurilautakunta päätti viime vuoden lokakuussa, että Soukan lähikirjasto suljetaan tämän vuoden maaliskuun alussa. Päätös tehtiin yksinomaan taloudellisilla perusteilla. Säästöjä arvioitiin syntyvän vajaa 100 000 euroa vuodessa. Demarit vastustivat sulkemista, koska ennen päätöksentekoa ei oltu selvitetty, miten päätös vaikuttaa lapsiin ja alueen asukkaisiin. Tällainen ennakkoarviointi oli kyllä tilattu konsulttiyritys FCG:ltä, mutta se oli tulossa vasta loppuvuodesta. Päätös tehtiin siis ilman tietoa sen vaikutuksista lapsiin ja alueen asukkaisiin.

Kulttuurilautakunnan demarijäsenet jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. 

Ennakkoarviointia olisi kyllä kannattanut odottaa. Sen mukaan Soukan lähikirjasto on tärkeä etenkin lapsille, lapsiperheille, ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille. Päiväkodit käyttävät kirjastoa säännöllisesti, samoin ala-asteen ja eskarin oppilaat. Kirjaston lakkauttaminen vähentää merkittävästi päiväkotien kirjastossa käyntejä ja heikentää koululaisten hyvinvointia, koska kirjastossa ei voi enää viettää aikaa ja tehdä läksyjä. Pienet koululaiset eivät voi kulkea bussilla lähes kolmen kilometrin päässä olevaan Lippulaivan kirjastoon. Koululaisten arvioidaankin siirtyvän hengailemaan lähiympäristöön, ostarille ja kadulle. Nuorisotyöntekijät ilmaisivat huolensa erityisesti niiden alakoululaisten osalta, joilla ei ole muuten varaa harrastaa. Lähikirjaston lakkauttaminen vähentää myös aikuisten kirjastossa käyntejä ja sitten myös lukemista sekä vie aikuisilta kohtaamis- ja virkistyspaikan. 

Ennakkoarviointi tuotiin kulttuurilautakunnan joulukuun kokoukseen, mutta se merkittiin tiedosi ilman keskusteluja.

Kirjaston lakkauttamiseen valtuusto ei voinut enää vaikuttaa, vaan keskustelu koski nimenomaan sitä, miksi lakkauttamispäätös tehtiin ennen kuin päätöksen vaikutuksia oli selvitetty.

Kerroin omassa puheenvuorossani ennakkoarvioinnin pääkohdat ja korostin vaikutusten arvioinnin tärkeyttä ennen päätöksentekoa. Esitin, että pelastetaan nyt se, mitä pelastettavissa on. Etsitään Soukan kirjastolle Soukan alueelta pikaisesti uusi tila asioimiskirjastolle, kuten kulttuurilautakunta yksimielisesti päätti, samalla kun päätti lopettaa nykyisen kirjaston. 

Vähän nurinkurista tämä tietysti on, koska lähikirjaston lakkauttamisella ja palvelujen keskittämisellä haettiin nimenomaan taloudellisia säästöjä. Tämä velvoite tulee edellisen valtuuston hyväksymästä Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman 147 miljoonan euron säästötavoitteesta vuosina 2020 - 2025. Pieni asiointipiste (ei sekään ole ilmainen) on tietysti parempi kuin ei mitään, mutta sen toimivuudesta asukkaiden kannalta ei ole tietoa. Tietoa ei ole myöskään siitä, kuinka paljon Soukan kirjastorakennuksen kunnostaminen olisi maksanut. 

Kunnallisessa päätöksenteossa kaikki asiaan vaikuttavat tekijät pitäisi olla päätöksentekijöiden käytettäviässä ennen päätöksentekoa. Toivottavati tämä toteutuu, kun tehdään päätöksiä Nuuksion koulun ja muiden lakkautettaviksi aiottujen lähikoulujen osalta.

Kulkukeskus

Espoolla on Kulkukeskus niminen lakisääteinen palvelu, jolla tarjotaan taksipalveluja niille vammaisille ja ikäihmisille, jotka eivät voi käyttää julkista palvelua. Kulkukeskuksen kuljetusoperaattori vastaanottaa tilaukset, reitittää ja välittää ne sopivimmalle autolle.

Kulkukeskus on toiminut reilun vuoden ja sitä on arvosteltu ankarasti. Virkamiesten mukaan asiat ovat pääosin kunnossa tai ainakin hyvin työn alla. Kulkukeskuksessa tehtiin aluehallintoviraston vaatimuksesta asiakassovellutuksen auditointi joulukuussa, mutta sen sisältöä tai sen perusteella päätettyjä toimenpiteistä ei ole kerrottu valtuutetuille.  

Kulkukeskuksen osalta vallitsee kummallinen ristiriita. Virkamiehet eivät näe ongelmia eivätkä halua myöntää, että järjestelmässä ja sopimuksissa on tehty virheitä.

Täysin päinvastaista viestiä tulee vammaisneuvostolta, joka totesi kokouksessaan 11.1.2022, että toiminta ei ole edelleenkään parantunut eivätkä korjaustoimet ole tuottaneet riittävää tulosta.

Keskustelin ennen valtuuston kokousta vammaisneuvoston puheenjohtaja Pirkko Kuuselan kanssa. Hän kertoi, että ongelmia on luvattu selvittää ja korjata, mutta näin ei ole tehty. Juurisyitä ei haluta selvittää, jolloin todellisia ongelmia ei myöskään korjata. Liian paljon on satunnaisuuksia ja epäselvyyksiä, mikä tekee järjestelmästä vammaiselle henkilölle pelottavan. Nyt mennään täysin tuurilla ja minä tahansa päivänä voi sattua jotain vakavaa.

En voi ymmärtää, miksi vammaisneuvostoa ei kuulla, vaikka neuvoston lakisääteisenä tehtävänä on seurata vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kuntalaisten oikeuksien toteutumista. Miksi katsotaan vain keskiarvoja, jolloin yksilöiden kohtaamia ongelmia ei tunnisteta. Moni vaikeasti vammainen on joutunut odottamaan kyytiä todella pitkään. Pakkasella kyydin odottaminen on kohtuutonta. Illalla ongelmat korostuvat, koska klo 21 jälkeen ei saa mitään kyytiä. Puhelinpalvelussa jonotusajat ovat voineet olla jopa 30–45 minuuttia. Lisäksi puhelinpalvelua on heikennetty, vaikka 80 prosenttia palvelun käyttäjistä haluaa hoitaa tilaamisen puhelimella.  

Espoon kaupunki kilpailuttaa nyt kuljetuspalvelua ja vastuu palvelusta siirtyy ensi vuoden alusta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Pidin puheenvuorossani välttämättömänä, että Espoossa kuljetuspalvelu laitetaan heti kuntoon. Espoon ongelmat eivät saa siirtyä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 

Onneksi kaupunginjohtaja Mäkelä totesi keskustelun lopuksi, että Kulkukeskuksen ongelmat otetaan heti käsittelyyn kaupungin johtoryhmässä.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti